FIGYELEM! Pályázati kiírás!

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Felsőfokú képesítés,

         B kategóriás jogosítvány,

         Közigazgatási szakvizsga,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Magyar állampolgárság

         Cselekvőképesség

         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés

         Közigazgatási gyakorlat - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         A pályázó szakmai önéletrajza, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

         Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

         A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

         A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

         A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léránt Ferenc nyújt, a +36/30/237-13-34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

         Személyesen: Léránt Ferenc, Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós Községek Polgármesterei bírálják el. A jegyzőt Lovászi község polgármestere nevezi ki. A jegyző kinevezéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. A kiíró polgármesterek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal hiedetőtáblája - 2016. november 10.

         Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós községek hirdetőtábláján - 2016. november 10.

Utoljára frissítve: 2016. november 10., csütörtök 20:19

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Tovább a kategóriában:

Önkormányzati választások 2019

Képviselő testület

Léránt Ferenc polgármester

Testületi tagok:
András Csabáné
Cseke Lászlóné
Kondákor Zsolt
Kovács Ferenc
Parragi Attila
Varga László

Települési adatok

2019. január

0-17 éves 180
18-59 éves 651
60-99 éves 325

Részletes adatok...


Állandó lakosok

2019. jan. 1. 1 156
2018. jan. 1. 1 156
2017. jan. 1. 1 184
2016. jan. 1. 1 178
2015. jan. 1. 1 188
2014. jan. 1. 1 206
2013. jan. 1. 1 226
2012. jan. 1. 1 234
2011. jan. 1. 1 241
2010. jan. 1. 1 237
2009. jan. 1. 1 250
2008. jan. 1. 1 272
2007. jan. 1. 1 271
2006. jan. 1. 1 273
2005. jan. 1. 1 262
2004. jan. 1. 1 281
2003. jan. 1. 1 307
2002. jan. 1. 1 329
2001. jan. 1. 1 346
2000. jan. 1. 1 344

Bunkerlátogatás

 ovohely

Kedves látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a légópince idegenvezetéssel történő látogatására. 

Felnőtt belépő: 500 Ft/fő
Diák és nyugdíjas: 300 Ft/fő;
6 éves korig ingyenes
10 főtől csoportoknak: 400 Ft/fő
 
Jelentkezés: lovaszionkormanyzat(a)gmail.com
Joomla templates by Joomlashine