TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások téli rezsicsökkentéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy „A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat” szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely dokumentum

 • a lakóhelye szerint települési önkormányzat hivatali helyiségében vagy a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalban (8878 Lovászi, Kútfej utca 112.) szerezhető be, ügyfélfogadási időben.
 • a település honlapjáról letölthető (de elektronikusan nem nyújtható be.)

A benyújtás határideje: 2018. október 15.

Támogatási igényt nyújthat be:

 • az a háztartás, amely vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használ (tehát tűzifát, szenet, propánbután palackos gázt, propán-bután tartályos gázt, fűtőolajat, továbbá pelletet vagy brikettet (A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.)
 • háztartásonként egy személy, aki a település közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, (A kormányhatározat értelmében jelen eljárásrendben a háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
 • az a háztartás, amelynek tagjai közül senki sem részesült a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során juttatásban.

Felhívom a figyelmet, hogy

 • az igénybejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, azaz a határidőn túl benyújtott kérelmeket nem lehet elfogadni,
  • az igénybejelentő lapon rögzített igényelt fűtőanyag fajtája a későbbiekben nem módosítható,
  • amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az adott háztartás egy tagja már nyújtott be igényt a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatra hivatkozással, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentés nemfogadható el,
  • az önkormányzat a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adati alapján ellenőrzi a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely fennállását,
  • a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága pedig adminisztratív vizsgálatot folytat az igénybejelentésekkel összefüggésben, amelynek keretében szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez,
  • amennyiben a katasztrófavédelmi szerv vizsgálatának eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

Az igényjogosultsággal rendelkező személy részére az önkormányzat hivatalos igazolást állít ki, amelyet az önkormányzat által kiválasztott és vele szerződött vállalkozásnál lehet (meghatározott határidőben) beváltani. A támogatás kizárólag természetbeni formában (az igénylőlapon megjelölt módon) 12.000.- Ft összegben nyújtható, azonban pénzben nem fizethető ki. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Lovászi, 2018. szeptember 14.

dr. Novák Anett

       jegyző

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Önkormányzati választások 2019

Képviselő testület

Léránt Ferenc polgármester

Testületi tagok:
András Csabáné
Cseke Lászlóné
Kondákor Zsolt
Kovács Ferenc
Parragi Attila
Varga László

Települési adatok

2019. január

0-17 éves 180
18-59 éves 651
60-99 éves 325

Részletes adatok...


Állandó lakosok

2019. jan. 1. 1 156
2018. jan. 1. 1 156
2017. jan. 1. 1 184
2016. jan. 1. 1 178
2015. jan. 1. 1 188
2014. jan. 1. 1 206
2013. jan. 1. 1 226
2012. jan. 1. 1 234
2011. jan. 1. 1 241
2010. jan. 1. 1 237
2009. jan. 1. 1 250
2008. jan. 1. 1 272
2007. jan. 1. 1 271
2006. jan. 1. 1 273
2005. jan. 1. 1 262
2004. jan. 1. 1 281
2003. jan. 1. 1 307
2002. jan. 1. 1 329
2001. jan. 1. 1 346
2000. jan. 1. 1 344

Bunkerlátogatás

 ovohely

Kedves látogatóink számára lehetőséget biztosítunk a légópince idegenvezetéssel történő látogatására. 

Felnőtt belépő: 500 Ft/fő
Diák és nyugdíjas: 300 Ft/fő;
6 éves korig ingyenes
10 főtől csoportoknak: 400 Ft/fő
 
Jelentkezés: lovaszionkormanyzat(a)gmail.com
Joomla templates by Joomlashine